AVG

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe AVG Privacywet van toepassing. Voor meer informatie betreffende de AVG verwijzen we u graag naar de website van de autoriteit persoonsgegevens. Link autoriteitpersoonsgegevens.nl

Heeft u als bedrijf, stichting of vereniging ondersteuning nodig met het opstellen van bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst, overzicht verwerkingen, register van verwerkingsactiviteiten, of een ICT beleidsplan ten behoeve van de AVG dan kunt u natuurlijk bij ons terecht.